استاتيك و مقاومت مصالح |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 13


استاتيك و مقاومت مصالح

استاتيك و مقاومت مصالح

ناشر : مدرسان شريف

مهرداد خليلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۴۰۰۰ ریال

استاتيك و مقاومت مصالح (كارداني به كارشناسي)

استاتيك و مقاومت مصالح (كارداني به كارشن ...

ناشر : مدرسان شريف

مهرداد خليلي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

استاتيك و مقاومت مصالح

استاتيك و مقاومت مصالح

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران

حسين بيسادي

قیمت کتاب سیتی : ۷۴۰۰۰ ریال


مباني بيومكانيك (استاتيك و مقاومت مصالح)

مباني بيومكانيك (استاتيك و مقاومت مصالح)

ناشر : ستاره كيميا

كريم ليل نهاري

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال

ايستايي: استاتيك و مقاومت مصالح

ايستايي: استاتيك و مقاومت مصالح

ناشر : ساكو

اردشير عصردرخشان

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال

استاتيك سازه هاي خطي و مقاومت مصالح

استاتيك سازه هاي خطي و مقاومت مصالح

ناشر : سيماي دانش

سلمان مغربي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال


استاتيك و مقاومت مصالح (كارداني به كارشناسي)

استاتيك و مقاومت مصالح (كارداني به كارشن ...

ناشر : مدرسان شريف

مهرداد خليلي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

هنرآموز ساختمان (استاتيك--مقاومت مصالح--اصول نقشه كشي و رسم آن به كمك كامپيوتر)

هنرآموز ساختمان (استاتيك--مقاومت مصالح-- ...

ناشر : انتشارات آرسا

مليندا غريبيان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

استاتيك و مقاومت مصالح كارداني به كارشناسي

استاتيك و مقاومت مصالح كارداني به كارشنا ...

ناشر : مدرسان شريف

مهرداد خليلي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


همگام با استاتيك و مقاومت مصالح

همگام با استاتيك و مقاومت مصالح

ناشر : سنجش و دانش

حيدر نوري

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آموزش گام به گام استاتيك و مقاومت مصالح: كارداني به كارشناسي رشته ي مكانيك

آموزش گام به گام استاتيك و مقاومت مصالح: ...

ناشر : پيام دانش روز

مجتبي پناهي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

مروري بر مسائل استاتيك و مقاومت مصالح مقدماتي (بر مبناي كتاب درسي)

مروري بر مسائل استاتيك و مقاومت مصالح مق ...

ناشر : روزانديش

تورج اسدبگي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال