تكنيك‌هاي داده‌كاوي در تشخيص ايميل‌هاي اسپم |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تكنيك‌هاي داده‌كاوي در تشخيص ايميل‌هاي اسپم

تكنيك‌هاي داده‌كاوي در تشخيص ايميل‌هاي ا ...

ناشر : آريا دانش

سيدمصطفي امامي

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال