بررسي تحليلي ديوار برشي فولادي در سازه‌هاي بتن‌ آرمه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي تحليلي ديوار برشي فولادي در سازه‌هاي بتن‌ آرمه

بررسي تحليلي ديوار برشي فولادي در سازه‌ه ...

ناشر : زرنوشت

مجيد قلهكي

قیمت کتاب سیتی : ۵۷۰۰۰۰ ریال