الگوريتم هاي تكاملي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


قالب هاي نمايش براي الگوريتم هاي ژنتيك و تكاملي

قالب هاي نمايش براي الگوريتم هاي ژنتيك و ...

ناشر : دانشگاه شهيد چمران

مهدي شهبازيان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

الگوريتم هاي تكاملي

الگوريتم هاي تكاملي

ناشر : آتي نگر

هدي برادران باقري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كاربرد الگوريتم هاي تكاملي در بهينه سازي پخش بار سيستم هاي قدرت

كاربرد الگوريتم هاي تكاملي در بهينه سازي ...

ناشر : جوهر حيات

محمدرضا غلامي دهبالايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


مقدمه اي بر الگوريتم هاي تكاملي

مقدمه اي بر الگوريتم هاي تكاملي

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

استقرار گره رله در شبكه هاي حسگر با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي

استقرار گره رله در شبكه هاي حسگر با استف ...

ناشر : انتشارات حانون

بهناز مهديان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كاربرد الگوريتم هاي تكاملي به منظور مكان يابي بهينه ماشين هاي مجازي در محيط رايانش ابري

كاربرد الگوريتم هاي تكاملي به منظور مكان ...

ناشر : آريا دانش

زينب صادقيان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


الگوريتم هاي تكاملي و محاسبات زيستي

الگوريتم هاي تكاملي و محاسبات زيستي

ناشر : نياز دانش

محمد صنيعي آباده

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال

محاسبات تكاملي الگوريتم هاي مبتني بر جمعيت

محاسبات تكاملي الگوريتم هاي مبتني بر جمع ...

ناشر : دانشگاه صنعتي كرمانشاه، انتشارات

بهزاد مرادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال