پاسخ لرزه اي مخازن ذخيره مايع و جداسازهاي لرزه اي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


پاسخ لرزه اي مخازن ذخيره مايع و جداسازهاي لرزه اي

پاسخ لرزه اي مخازن ذخيره مايع و جداسازها ...

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

علي ابراهيم زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال