اصول و مباني تمرين با محدوديت جريان خون |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصول و مباني تمرين با محدوديت جريان خون

اصول و مباني تمرين با محدوديت جريان خون

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

بهمن ميرزايي

قیمت کتاب سیتی : ۶۹۰۰۰۰ ریال