اصول و فنون مذاكره فروش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصول و فنون مذاكره فروش

اصول و فنون مذاكره فروش

ناشر : انتشارات ماهواره

حميدرضا ايزدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال