تحليل سازه ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 69


تحليل سازه ها (روش كلاسيك و ماتريسي)

تحليل سازه ها (روش كلاسيك و ماتريسي)

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير

محمدرضا اخوان ليل آبادي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

ارتعاشات تصادفي و تحليل طيفي سازه ها شامل نكات نرم افزارهاي Seismosignal و Seismoartif

ارتعاشات تصادفي و تحليل طيفي سازه ها شام ...

ناشر : بناي دانش

محمدرضا تابش پور

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال

اجزاي محدود براي تحليل سازه ها

اجزاي محدود براي تحليل سازه ها

ناشر : علم و ادب

شاپور طاحوني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰۰ ریال


برنامه عمومي تحليل و طراحي سازه ها: مرجع جامع نرم افزار SAP2000

برنامه عمومي تحليل و طراحي سازه ها: مرجع ...

ناشر : متفكران

حسن باجي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

برنامه عمومي تحليل و طراحي سازه ها SAP2000

برنامه عمومي تحليل و طراحي سازه ها SAP20 ...

ناشر : متفكران

حسن باجي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

كاربرد نرم افزار Opensees (the open system for earthquake enginnering simulation) در مدلسازي و تحليل سازه ها

كاربرد نرم افزار Opensees (the open syst ...

ناشر : آزاده

نادر فنايي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


تحليل سازه ها

تحليل سازه ها

ناشر : ماهيار

محمدصادق روحاني منش

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

آموزش كاربردي تحليل و طراحي سازه ها

آموزش كاربردي تحليل و طراحي سازه ها

ناشر : ‏‫ ناقوس

سعيد كيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال

تحليل و تشريح كامل مسائل ديناميك سازه ها و تعيين نيروهاي زلزله (آنيل چوپرا)

تحليل و تشريح كامل مسائل ديناميك سازه ها ...

ناشر : اميد انقلاب

محمودرضا شيراوند

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال


تحليل سازه ها (ويژه آزمون نظام مهندسي)

تحليل سازه ها (ويژه آزمون نظام مهندسي)

ناشر : ماهيار

حسام شريفيان

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

طراحي و تحليل سازه ها (محاسبه ساختمان هاي فلزي) قابل استفاده براي كنكور كارشناسي و كارشناسي ارشد ...

طراحي و تحليل سازه ها (محاسبه ساختمان ها ...

ناشر : شهرآب

حسين سوداگر

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۸۰۰۰ ریال

طراحي و بهسازي لرزه اي سازه ها براساس سطح عملكرد با استفاده از تحليل پوش آور SAP2000 - ETABS

طراحي و بهسازي لرزه اي سازه ها براساس سط ...

ناشر : نشر كتاب دانشگاهي

رامين تقي نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال