مباني توريسم و اكوتوريسم پايدار( با تكيه بر محيط زيست) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
مباني توريسم و اكوتوريسم پايدار( با تكيه بر محيط زيست)

مباني توريسم و اكوتوريسم پايدار( با تكيه ...

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي، مركز چاپ و انتشارات

ش‍م‍س ال‍س‍ادات زاه‍دي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۲۰۰۰۰ ریال