كاربرد سيستم هاي هوشمند در تحليل اقتصادي طرح هاي توسعه ميادين نفتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كاربرد سيستم هاي هوشمند در تحليل اقتصادي طرح هاي توسعه ميادين نفتي

كاربرد سيستم هاي هوشمند در تحليل اقتصادي ...

ناشر : ترآوا

م‍ارك‍و آئ‍ورل‍ي‍و پ‍اچ‍‍ك‍و

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال