تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ( WTO ) با تاكيد بر امنيت اقتصادي و درآمدهاي مالياتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ( WTO ) با تاكيد بر امنيت اقتصادي و درآمدهاي مالياتي

تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ...

ناشر : ديبادخت

حسين سوري

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال