فرهنگ تشريحي اصطلاحات معامله گري در بازار بورس |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


فرهنگ تشريحي اصطلاحات معامله گري در بازار بورس

فرهنگ تشريحي اصطلاحات معامله گري در بازا ...

ناشر : انتشارات شفاف

مهدي حبيب الهي

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال