‏‫آموزش كاربردي نرم افزار Aspen Adsorption براي شبيه سازي فرآيندهاي جذب سطحي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫آموزش كاربردي نرم افزار Aspen Adsorption براي شبيه سازي فرآيندهاي جذب سطحي

‏‫آموزش كاربردي نرم افزار Aspen Adsorpti ...

ناشر : اوديسه

عباس آل غفوري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال