آمار رياضي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 164


رياضي و آمار مقدماتي : ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

رياضي و آمار مقدماتي : ويژه داوطلبان آزم ...

ناشر : آرسا

محمود باقري

قیمت کتاب سیتی : ۶۶۰۰۰۰ ریال

20%
تست رياضي و آمار يازدهم خيلي سبز

تست رياضي و آمار يازدهم خيلي سبز

ناشر : خيلي سبز

مهندس امير زراندوز

قیمت کتاب سیتی : ۴۱۶۰۰۰ ریال

اگر من طراح بودم: دروس اختصاصي رشته ي انساني شامل: تست هاي تاليفي از دروس رياضي، آمار، اقتصاد، ادبيات اختصاصي، عربي، تاريخ، جغرافيا ...

اگر من طراح بودم: دروس اختصاصي رشته ي ان ...

ناشر : راه انديشه

هيات مولفان كانون فرهنگي آموزش

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال


10 سال كنكور رياضيات رشته ي تجربي: رياضيات2، رياضيات3، هندسه 1، آمار و مدل سازي، رياضي عمومي 1 و 2

10 سال كنكور رياضيات رشته ي تجربي: رياضي ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

بهروز اسلامي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰ ریال

20%
كار آمار و رياضي دهم انساني

كار آمار و رياضي دهم انساني

ناشر : خيلي سبز

مهدي عائذي

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۲۰۰۰ ریال

10 سال كنكور رياضيات رشته ي تجربي: رياضيات2، رياضيات3، هندسه 1، آمار و مدل سازي، رياضي عمومي 1 و 2

10 سال كنكور رياضيات رشته ي تجربي: رياضي ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

بهروز اسلامي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰ ریال


اقتصاد خرد: براي رشته هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري، آمار و رياضي

اقتصاد خرد: براي رشته هاي اقتصاد، مديريت ...

ناشر : كانون پژوهش

محمدحسن مشرف جوادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

10 سال كنكور رياضيات رشته ي تجربي: رياضيات2، رياضيات3، هندسه 1، آمار و مدل سازي، رياضي عمومي 1 و 2

10 سال كنكور رياضيات رشته ي تجربي: رياضي ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

بهروز اسلامي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰ ریال

استخدام  يار رياضي و آمار ويژه ي آزمون هاي استخدامي: درسنامه جامع همراه با نكلات طلايي همراه با : سئوالات طبقه بندي شده ...

استخدام يار رياضي و آمار ويژه ي آزمون ه ...

ناشر : انديشه ارشد

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال


10 سال كنكور رياضيات رشته ي تجربي: رياضيات2، رياضيات3، هندسه 1، آمار و مدل سازي، رياضي عمومي 1 و 2

10 سال كنكور رياضيات رشته ي تجربي: رياضي ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

بهروز اسلامي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰ ریال

10 سال كنكور رياضيات رشته ي تجربي: رياضيات2، رياضيات3، هندسه 1، آمار و مدل سازي، رياضي عمومي 1 و 2

10 سال كنكور رياضيات رشته ي تجربي: رياضي ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

بهروز اسلامي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰ ریال

2000 سوال چهارگزينه اي آمار و احتمالات مهندسي، قابل استفاده رشته هاي: مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي اجتماعي، مهندسي صنايع - صنايع، رياضي ...

2000 سوال چهارگزينه اي آمار و احتمالات م ...

ناشر : نگاه دانش

مجيد ايوزيان

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال