عوامل موثر بر رضايتمندي مشتري در موسسات خدماتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


عوامل موثر بر رضايتمندي مشتري در موسسات خدماتي

عوامل موثر بر رضايتمندي مشتري در موسسات ...

ناشر : سنجش و دانش

علي فردوس مكان

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال