پرديس |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 35


يزد پرديس كوير: راهنماي گردشگري استان يزد

يزد پرديس كوير: راهنماي گردشگري استان يز ...

ناشر : آرتاكاوا

جلال توكلي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰ ریال

آرامش در شهر(مهارت براي مهار استرس)پرديس دانش *

آرامش در شهر(مهارت براي مهار استرس)پرديس ...

ناشر : پرديس دانش

آلن الكين

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

پارادايم هاي پرديس: درآمدي بر بازشناسي و بازآفريني باغ ايراني

پارادايم هاي پرديس: درآمدي بر بازشناسي و ...

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد تهران

گيتي سبزواري

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰۰ ریال


اصول طراحي پرديس سينمايي

اصول طراحي پرديس سينمايي

ناشر : نگارستان غرب

شبنم آب بند پاشاكي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

راهكارهاي توسعه سرمايه گذاري و كارآفريني در شهرهاي جديد(مطالعه موردي شهر جديد پرند و پرديس)

راهكارهاي توسعه سرمايه گذاري و كارآفريني ...

ناشر : ميعاد انديشه

مهدي هدايت

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

عيار گفتار: برگزيده مقالات حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمدعلي مهدوي راد در نشريه آينه پژوهش (دانشيار دانشگاه تهران پرديس فارابي)

عيار گفتار: برگزيده مقالات حجت الاسلام و ...

ناشر : خانه كتاب

اسماعيل مهدوي راد

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال


عيار گفتار: برگزيده مقالات حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمدعلي مهدوي راد در نشريه آينه پژوهش (دانشيار دانشگاه تهران پرديس فارابي)

عيار گفتار: برگزيده مقالات حجت الاسلام و ...

ناشر : خانه كتاب

اسماعيل مهدوي راد

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال

طراحي پرديس سينمايي

طراحي پرديس سينمايي

ناشر : مارليك

عليرضا محسني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مباني طراحي پرديس همايش

مباني طراحي پرديس همايش

ناشر : فروغ هدايت

فرشيد يوسفي تقي ديزج

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


سرزمين ديلمون زادگاه پرديس و كاريز ايراني

سرزمين ديلمون زادگاه پرديس و كاريز ايران ...

ناشر : يادآوران

وي‍دا ن‍وروز ب‍رازج‍ان‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

پرديس علمي تفريحي همساز با اقليم

پرديس علمي تفريحي همساز با اقليم

ناشر : طحان

مهدي يعقوبي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

طنز و طنزينه هدايت(پرديس دانش) *

طنز و طنزينه هدايت(پرديس دانش) *

ناشر : پرديس دانش

همايون كاتوزيان

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال