آموزش جامع متلب( MATLAB) و كاربرد آن در علوم مهندسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آموزش جامع متلب( MATLAB) و كاربرد آن در علوم مهندسي

آموزش جامع متلب( MATLAB) و كاربرد آن در ...

ناشر : نشر انتخاب

فرشاد عباسي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال