مديريت در سازمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 333


نظريه هاي سازمان و مديريت در هزاره  سوم

نظريه هاي سازمان و مديريت در هزاره سوم

ناشر : مهرالنبي

كيومرث نيازآذري

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

رفتار در سازمان ها (درك و مديريت كردن افراد در محيط كار): مفاهيم، نظريه ها و كاربردها

رفتار در سازمان ها (درك و مديريت كردن اف ...

ناشر : ياد عارف

هما درودي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

مديريت تعارض در سازمان

مديريت تعارض در سازمان

ناشر : سيدمحمود اخوت

علي يوسفي نژاد استادكلايه

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال


آزمون اصول و مباني مديريت در سازمان ورزشي

آزمون اصول و مباني مديريت در سازمان ورزش ...

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

پ‍ژم‍ان ع‍ب‍اد

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

ناشر : ارسباران

احمد صافي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال

15%
رفتار و روابط در سازمان و مديريت

رفتار و روابط در سازمان و مديريت

ناشر : يسطرون

سيدمحمد ميركمالي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۵۰۰۰۰ ریال


پنداره هاي سازمان: رويكرد استعاره اي و پست مدرن در تئوري هاي سازمان و مديريت

پنداره هاي سازمان: رويكرد استعاره اي و پ ...

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

حسين نوروزي

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰ ریال

 بازمهندسي فرهنگي: گفت وگو با امير خوراكيان، رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در خصوص ساختار و مديريت فرهنگي، مصرف رسانه در خانوادها....

بازمهندسي فرهنگي: گفت وگو با امير خوراك ...

ناشر : سيماي شرق

اميرعباس تقي پور

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰ ریال

«امنيت » و «مديريت ابزار و اطلاعات سازماني» در «دولت الكترونيكي» منطبق بر سرفصل دوره هاي الزامي كاركنان دولت؛ مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

«امنيت » و «مديريت ابزار و اطلاعات سازما ...

ناشر : ديباگران تهران

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مديريت استراتژيك در سازمان هاي ورزشي

مديريت استراتژيك در سازمان هاي ورزشي

ناشر : پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

محمود گودرزي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

مديريت تحول در سازمان

مديريت تحول در سازمان

ناشر : صفار

سيدمهدي الواني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

مديريت رفتار و رفتار مديريت در سازمان

مديريت رفتار و رفتار مديريت در سازمان

ناشر : توفيق دانش

سعيد شهبازمرادي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال