اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : شركت مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير

مهدي محمدي

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : شكوه انديشه

اميرهمايون ارمي مهرآباد

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : كتاب آمه

روي لويستكي


اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : اختران

ري ج.لويكي

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : ساكو

فرهاد حسني گوهرزاد


اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : نشر دارخوين

بهرام محمدي پويا

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : مشكوه دانش

ابوالفضل صمديان

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : اميران

رضا كشاورز مقدم


اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : اديبان روز

الناز بيات

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : انتشارات نوروزي

مسعود فاضلي راد

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : انتشارات علم و دانش

ناديا ايزي