اصول سرپرستي سازمان، قابل استفاده دروس: مديريت و سرپرستي - اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان، مباحث مديريت و سرپرستي سازمان مشتمل بر: مباني، مفاهيم، اصول

اصول سرپرستي سازمان، قابل استفاده دروس: ...

ناشر : موسسه علمي دانش پژوهان برين

سيدرسول موسويان


اصول سرپرستي و مديريت در سازمان

اصول سرپرستي و مديريت در سازمان

ناشر : انديشه سفيد

جعفر نصيرناتري


اصول سرپرستي و مديريت سازمان

اصول سرپرستي و مديريت سازمان

ناشر : مسير دانشگاه

محمدباقر اميني

اصول سرپرستي و مديريت سازمان

اصول سرپرستي و مديريت سازمان

ناشر : هوشمند تدبير

زينب خواجوند صالحي

اصول سرپرستي و مديريت سازمان

اصول سرپرستي و مديريت سازمان

ناشر : ياد عارف

طوبي فكري اجيرلو


اصول سرپرستي: سرپرستي و مديريت گروههاي كاري و كاركنان سازمان

اصول سرپرستي: سرپرستي و مديريت گروههاي ك ...

ناشر : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

علي برزآبادي فراهاني