روش‌هاي ارزيابي تن‌سنجي و محاسبه انرژي مورد نياز در ورزشكاران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


روش‌هاي ارزيابي تن‌سنجي و محاسبه انرژي مورد نياز در ورزشكاران

روش‌هاي ارزيابي تن‌سنجي و محاسبه انرژي م ...

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور

فواد عسجدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال