زبان تخصصي مهندسي صنايع |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 11


زبان تخصصي مهندسي صنايع

زبان تخصصي مهندسي صنايع

ناشر : نگاه دانش

محسن شائيان

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

زبان تخصصي مهندسي صنايع: صنايع (آزاد و سراسري سال هاي 85 تا سال جاري)

زبان تخصصي مهندسي صنايع: صنايع (آزاد و س ...

ناشر : گسترش علوم پايه

كورش محمودي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه هاي سراسري مهندسي صنايع "مهندسي صنايع - مهندسي مالي": زبان عمومي و تخصصي انگليسي - تحقيق در عمليات 1 ..

مجموعه سوالات كنكور كارشناسي ارشد دانشگا ...

ناشر : نگاه دانش

حميد اسماعيلي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال


زبان تخصصي ويژه رشته هاي مهندسي صنايع گرايش صنايع و مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي و ...

زبان تخصصي ويژه رشته هاي مهندسي صنايع گر ...

ناشر : مدرسان شريف

علي بصيريان جهرمي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

زبان تخصصي ويژه مهندسي صنايع گرايش صنايع و مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي و مديريت سيستم و بهره وري

زبان تخصصي ويژه مهندسي صنايع گرايش صنايع ...

ناشر : مدرسان شريف

علي بصيريان جهرمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري زبان تخصصي علوم و مهندسي صنايع غذايي

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري زبان ...

ناشر : سنجش اميركبير

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


زبان تخصصي مجموعه مهندسي صنايع

زبان تخصصي مجموعه مهندسي صنايع

ناشر : مهر سبحان

سيداباذر نورحسيني

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

زبان تخصصي و عمومي: مهندسي صنايع و سيستم كنكور كارشناسي ارشد سراسري و آزاد سال هاي 80 الي 89 همراه با پاسخ تشريحي

زبان تخصصي و عمومي: مهندسي صنايع و سيستم ...

ناشر : نگاه دانش

رضا نعمتي

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰ ریال

زبان تخصصي (ويژه مجموعه مهندسي صنايع) كارشناسي ارشد

زبان تخصصي (ويژه مجموعه مهندسي صنايع) كا ...

ناشر : مدرسان شريف

علي بصيريان جهرمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


8 مرحله آزمون صنايع - صنايع همراه با پاسخ تشريحي: زبان عمومي و تخصصي انگليسي - تحقيق در عمليات 1و 2 - تئوري احتمال و آمار مهندسي - دروس تخصصي

8 مرحله آزمون صنايع - صنايع همراه با پاس ...

ناشر : نگاه دانش

مجيد ايوزيان

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

زبان تخصصي مهندسي صنايع و سيستم: تست هاي تاليفي در مباحث واژگان، گرامر، درك مطلب، ترجمه برخي از متون، واژه نامه جامع، هندبوك مهندسي صنايع و سيستم

زبان تخصصي مهندسي صنايع و سيستم: تست هاي ...

ناشر : نگاه دانش

رضا نعمتي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال