قراردادهاي فرانچايز ( ساختار و ماهيت ) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


قراردادهاي فرانچايز ( ساختار و ماهيت )

قراردادهاي فرانچايز ( ساختار و ماهيت )

ناشر : هزار رنگ

سيدرضا موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال