كارشناسي موثر: راهنماي كار براي قرن بيست و يكم |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كارشناسي موثر: راهنماي كار براي قرن بيست و يكم

كارشناسي موثر: راهنماي كار براي قرن بيست ...

ناشر : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

مرتضي محمدخان

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال