رفتار استاتيكي ماسه در برابر الياف پلي پروپيلن |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


رفتار استاتيكي ماسه در برابر الياف پلي پروپيلن

رفتار استاتيكي ماسه در برابر الياف پلي پ ...

ناشر : انتشارات گلچين ادب

زهرا اميدوار

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال