جوهره رهبري در سازمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


جوهره رهبري در سازمان

جوهره رهبري در سازمان

ناشر : قلم علم

پژمان شادپور

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال