انتگرال و كاربردهاي آن به همراه نرم افزار MATLAB |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


انتگرال و كاربردهاي آن به همراه نرم افزار MATLAB

انتگرال و كاربردهاي آن به همراه نرم افزا ...

ناشر : آيينه دار علقمه

منصوره كاظمي منش

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال