مفاهيم كارآفريني و راهنماي طرح كسب و كار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مفاهيم كارآفريني و راهنماي طرح كسب و كار

مفاهيم كارآفريني و راهنماي طرح كسب و كار

ناشر : نشرترمه

فاطمه رستمي

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال