نگاهي نو به مديريت دانش در هزاره سوم |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نگاهي نو به مديريت دانش در هزاره سوم

نگاهي نو به مديريت دانش در هزاره سوم

ناشر : فرهنگ نما

حميد والايي شريف

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال