مقدمه اي بر جريان دوفازي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقدمه اي بر پمپ هاي اسلاري و انتقال جريان هاي دوفازي جامد-مايع

مقدمه اي بر پمپ هاي اسلاري و انتقال جريا ...

ناشر : پژوهشگر برتر

شهرام درخشان

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۵۰۰۰ ریال