درآمدي بر ادبيات (2) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 38


درآمدي بر ادبيات (2) رشته مترجمي زبان انگليسي

درآمدي بر ادبيات (2) رشته مترجمي زبان ان ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

حسين پاينده

قیمت کتاب سیتی : ۵۹۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر ادبيات (2)

درآمدي بر ادبيات (2)

ناشر : سيميا

فرناز وفايي ديزجي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

كتاب تحليلي درآمدي بر ادبيات (2)

كتاب تحليلي درآمدي بر ادبيات (2)

ناشر : راه

ايرج ذوقي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال


درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات

درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات

ناشر : موسسه انتشارات آگاه

رابرت اسكولز

قیمت کتاب سیتی : ۴۲۰۰۰۰ ریال

كتاب تحليلي درآمدي بر ادبيات (2) ويژه دانشجويان رشته زبان انگليسي (كليه گرايش ها)

كتاب تحليلي درآمدي بر ادبيات (2) ويژه دا ...

ناشر : راه

زهراسادات اسماعيلي نژادسوق

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر ادبيات 1

درآمدي بر ادبيات 1

ناشر : سرافراز

بهاره يزداني

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۸۰۰۰ ریال


درآمدي بر نقد: ادبيات/ فيلم/ فرهنگ

درآمدي بر نقد: ادبيات/ فيلم/ فرهنگ

ناشر : آوند دانش

مايكل رايان

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر تاريخ ادبيات در جهان

درآمدي بر تاريخ ادبيات در جهان

ناشر : دانشگاه شهيد چمران

پروين گلي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات: مجموعه مقاله

درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات: مجموعه مقا ...

ناشر : نقش جهان

محمدجعفر پوينده

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

پيش درآمدي بر ساختار اسطوره اي ادبيات فرانسه در قرن بيست

پيش درآمدي بر ساختار اسطوره اي ادبيات فر ...

ناشر : نشر لوگوس

وحيد نژادمحمد

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر نقد: ادبيات/ فيلم/ فرهنگ

درآمدي بر نقد: ادبيات/ فيلم/ فرهنگ

ناشر : آوند دانش

مايكل رايان

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال