شاه در آينه‌ي شاه : بررسي مصاحبه‌هاي مطبوعاتي شاه ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
شاه در آينه‌ي شاه : بررسي مصاحبه‌هاي مطبوعاتي شاه ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷

شاه در آينه‌ي شاه : بررسي مصاحبه‌هاي مطب ...

ناشر : نگاه معاصر

بيتا عظيمي نژادان

قیمت کتاب سیتی : ۶۸۰۰۰۰ ریال