اين روزها به خاطر عشق تو

اين روزها به خاطر عشق تو

ناشر : فصل پنجم

فرشاد فرصت صفايي

به خاطر تو

به خاطر تو

ناشر : آوش

سيده عطيه شيخ احمدي


به خاطر تو

به خاطر تو

ناشر : رخ مهتاب

سميه(نيلوفر) لاري

به خاطر تو

به خاطر تو

ناشر : هنر اول

ابراهيم سعيدي ملكي

به خاطر تو

به خاطر تو

ناشر : پرسمان

ليلا دارابي


به خاطر تو

به خاطر تو

ناشر : پرسمان

مژگان مظفري

به خاطر تو عوض شدم

به خاطر تو عوض شدم

ناشر : ترانه‌ي سايه‌ها

فاطمه گل‌پور

به خاطر تو!

به خاطر تو!

ناشر : آندياگستر

زيبا نجف زاده


به خاطر من، به خاطر تو

به خاطر من، به خاطر تو

ناشر : انتشارات اميرمحمد

فاطمه صحرايي

به خاطر نگاه تو

به خاطر نگاه تو

ناشر : انديشمندان كسرا

اكبر غفارنژاد