ساختار سازي مديريت و رهبري در هفت روز |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ساختار سازي مديريت و رهبري در هفت روز

ساختار سازي مديريت و رهبري در هفت روز

ناشر : اميد

‏‫كارول ا.‬ اوكانر

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال