حقوق حمل و نقل |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 25


حقوق دريايي : جامع حقوق حمل و نقل دريايي كالا به انضمام حقوق دريايي و رويه قضايي ايران

حقوق دريايي : جامع حقوق حمل و نقل دريايي ...

ناشر : پيام عدالت

ويليام پين

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

حقوق دريايي: موارد معافيت متصدي حمل و نقل دريايي از مسئوليت به انضمام قانون اصلاح قانون دريايي ايران

حقوق دريايي: موارد معافيت متصدي حمل و نق ...

ناشر : حقوق امروز

هادي مشهدي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

حقوق مسافر در حمل و نقل هوايي بين المللي

حقوق مسافر در حمل و نقل هوايي بين المللي

ناشر : ‏‫جاودانه‬

محمدصادق تيموري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


حقوق حمل و نقل دريايي: بررسي تطبيقي مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي در قراردادهاي حمل و نقل بين المللي كار با قوانين موضوعه ايران و حقوق اسلام

حقوق حمل و نقل دريايي: بررسي تطبيقي مسئو ...

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

ابراهيم تقي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال

حقوق حمل و نقل

حقوق حمل و نقل

ناشر : سمرقند

محمد رسولي

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال

حقوق حمل و نقل دريايي با تاكيد بر كنوانسيون رتردام ۲۰۰۹: مطالعه تطبيقي كنوانسيون هاي بروكسل، هامبورگ و رتردام

حقوق حمل و نقل دريايي با تاكيد بر كنوانس ...

ناشر : انتشارات بهنامي

افشين احمدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


بيمه ي مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل: مطالعه ي تطبيقي در حقوق ايران و كنوانسيون هاي بين المللي

بيمه ي مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل: م ...

ناشر : خرسندي

جليل مالكي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

بررسي تطبيقي شروط تحديد و معافيت از مسئوليت متصديان حمل و نقل در حقوق داخلي و كنوانسيون هاي بين المللي و استثنائات آن

بررسي تطبيقي شروط تحديد و معافيت از مسئو ...

ناشر : مينوفر

ساناز اسحاق زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

حوزه مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي در حقوق ايران و كنوانسيون هاي رتردام ۲۰۰۹ و بروكسل۱۹۲۴

حوزه مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي در ح ...

ناشر : كتاب آوا

هاجر صيادي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال


بررسي تطبيقي موارد معافيت متصدي حمل و نقل هوايي و جاده اي در مقررات بين المللي و حقوق ايران

بررسي تطبيقي موارد معافيت متصدي حمل و نق ...

ناشر : انتشارات پژوهشهاي دانشگاه

مجيد حسن نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

حقوق و تعهدات ارسال كننده كالا در حمل و نقل

حقوق و تعهدات ارسال كننده كالا در حمل و ...

ناشر : آيت عقل

بهزاد شهسواري

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

بررسي مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در كنوانسيون ژنو ۱۹۸۰

بررسي مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب ...

ناشر : سنجش و دانش

بهاره برومند امين

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال