مقاوم سازي ساختمان هاي خشتي و آجري در مقابل زلزله |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقاوم سازي ساختمان هاي خشتي و آجري در مقابل زلزله

مقاوم سازي ساختمان هاي خشتي و آجري در مق ...

ناشر : هوشمند تدبير

مهرزاد ذبيحي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال