استاندارد IATF ۱۶۹۴۹ : ۲۰۱۶ سيستم مديريت كيفيت صنعت خودرو: همراه با الزامات ISO 9001:2015 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0