تئاتر و سينماي ايران

تئاتر و سينماي ايران

ناشر : آشناگر انديشه

سيدامين سپهريان

چشم در سنگ: مصاحبه تاريخ شفاهي با محمدعلي نجفي كارگردان تئاتر و سينماي ايران

چشم در سنگ: مصاحبه تاريخ شفاهي با محمدعل ...

ناشر : سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

رضا مختاري اصفهاني