اجزاء محدود، روش مرسوم و رويكرد معكوس |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اجزاء محدود، روش مرسوم و رويكرد معكوس

اجزاء محدود، روش مرسوم و رويكرد معكوس

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران

رضا معدوليت

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰ ریال