كارآفريني در ورزش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


كارآفريني در ورزش

كارآفريني در ورزش

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

ابوالفضل فرهادي

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۹۰۰۰ ریال

كارآفريني و اشتغال در ورزش

كارآفريني و اشتغال در ورزش

ناشر : علم و ورزش

ابوالفضل فراهاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

‏‫اصول و مباني كارآفريني در ورزش‮‬

‏‫اصول و مباني كارآفريني در ورزش‮‬

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد مازندران

سارا توپاابراهيمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال


كارآفريني در ورزش

كارآفريني در ورزش

ناشر : سفير سلامت

حميدرضا جليلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

سواد مهارتي را دريابيم!!: مقايسه سواد مهارتي با دانشگاهي در كارآفريني ورزش

سواد مهارتي را دريابيم!!: مقايسه سواد مه ...

ناشر : انديشه عصر

حسن ذبيحي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كـارآفـرينـي در ورزش

كـارآفـرينـي در ورزش

ناشر : ثناي سرخ

احد پورايراني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


‏‫مباني كارآفريني، اشتغال و آموزش در ورزش‮‬

‏‫مباني كارآفريني، اشتغال و آموزش در ورز ...

ناشر : پادينا

ميترا ايازي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

كارآفريني و توسعه پايدار در ورزش

كارآفريني و توسعه پايدار در ورزش

ناشر : سفير سلامت

حميد اميدي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال