‏‫ورزش در جامعه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 15


نظريه هاي كلاسيك و مدرن در جامعه شناسي ورزش

نظريه هاي كلاسيك و مدرن در جامعه شناسي و ...

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

رق‍ي‍ه ش‍ك‍اري

قیمت کتاب سیتی : ۷۸۰۰۰۰ ریال

م‍ب‍ان‍ي  ج‍ام‍ع‍ه  ش‍ن‍اس‍ي  در ورزش

م‍ب‍ان‍ي ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اس‍ي در ورزش

ناشر : نشر ورزش

م‍س‍ع‍ود ن‍ادري‍ان ج‍ه‍رم‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰ ریال

ورزش در جامعه ۱ و ۲

ورزش در جامعه ۱ و ۲

ناشر : نشر ورزش

جي كوكلي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال


نظريه هاي جامعه شناسي انتقادي در ورزش

نظريه هاي جامعه شناسي انتقادي در ورزش

ناشر : علم

ريچارد جيوليونوتي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

ورزش و محروميت اجتماعي در جامعه جهاني

ورزش و محروميت اجتماعي در جامعه جهاني

ناشر : كادوسان

وحيد بخشعلي پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

15%
‏‫ورزش در جامعه

‏‫ورزش در جامعه

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

جي كوكلي

قیمت کتاب سیتی : ۷۲۲۵۰۰ ریال


نظريه هاي پيشرفته جامعه شناسي در ورزش

نظريه هاي پيشرفته جامعه شناسي در ورزش

ناشر : بامداد كتاب

بهرام قديمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نقش ورزش در كيفيت زندگي افراد جامعه

نقش ورزش در كيفيت زندگي افراد جامعه

ناشر : موج قلم

علي اصغر خليلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

جايگاه ورزش در جامعه

جايگاه ورزش در جامعه

ناشر : انتشارات صالحيان

سيدرسول مال جو

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ورزش در جامعه سرمايه داري : تاريخچه اي مختصر

ورزش در جامعه سرمايه داري : تاريخچه اي م ...

ناشر : مجيد كرامتي مقدم

توني كالينز

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت و توسعه ورزش در جامعه

مديريت و توسعه ورزش در جامعه

ناشر : انتشارات زبان آكادميك

رابرت ويلسون

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

فرهنگ ورزش و توسعه آن در جامعه

فرهنگ ورزش و توسعه آن در جامعه

ناشر : راز نهان

پريسا خواجه‌نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال