راهنماي بقاي مدير محصول : هر آنچه بايد بدانيد تا يك مدير محصول موفق شويد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهنماي بقاي مدير محصول : هر آنچه بايد بدانيد تا يك مدير محصول موفق شويد

راهنماي بقاي مدير محصول : هر آنچه بايد ب ...

ناشر : فرهنگ فوژان

استيون هينز

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال