جهان هاي اجتماعي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 14


جهان هاي اجتماعي

جهان هاي اجتماعي

ناشر : كتاب فردا

حميد پارسانيا

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي: تشريح بازگشايي پيچيده ترين گره هاي روند تجاري جهان توسط رسانه هاي اجتماعي

بازاريابي رسانه هاي اجتماعي: تشريح بازگش ...

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

بهرام خيري

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

توسعه موبايل و تأثيرات اقتصادي اجتماعي آن در ايران و جهان در افق 1396 همراه با پيشنهاد چشم انداز و جهت گيري هاي راهبردي همسو با چشم انداز 1404 كشور

توسعه موبايل و تأثيرات اقتصادي اجتماعي آ ...

ناشر : آينده پژوه

رسول سرابيان

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال


برخي بررسي ها پيرامون جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران

برخي بررسي ها پيرامون جهان بيني ها و جنب ...

ناشر : فردوس

احسان طبري

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

برخي بررسي ها درباره ي جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران

برخي بررسي ها درباره ي جهان بيني ها و جن ...

ناشر : قومس

اح‍س‍ان طب‍ري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال

بازاريابي چندپخشي: چگونگي بازاريابي از طريق پادكست، انتشار و تبليغ محتواي خود در جهان بوسيله پاتوق هاي گوگل، پخش زنده يوتيوب، كتاب هاي كيندل، تلفن همراه و رسانه هاي اجتماعي

بازاريابي چندپخشي: چگونگي بازاريابي از ط ...

ناشر : سبز رايان گستر

مايك كونيگز

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


برخي بررسي ها درباره جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران

برخي بررسي ها درباره جهان بيني ها و جنبش ...

ناشر : جامي

اح‍س‍ان طب‍ري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مشاركت شهروندي در جهان شهري (ايده هاي اجتماعي و رويه هاي چندفرهنگي)

مشاركت شهروندي در جهان شهري (ايده هاي اج ...

ناشر : جامعه و فرهنگ

محمدعلي زكريايي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

بررسي نقش زنان در جنبش هاي اجتماعي ايران و جهان

بررسي نقش زنان در جنبش هاي اجتماعي ايران ...

ناشر : آريا دانش

رضوان مختاران

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


جهان شبكه اي شبكه جهاني : قدرت بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

جهان شبكه اي شبكه جهاني : قدرت بازاريابي ...

ناشر : سيماي شرق

بورلي ميسي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر مولفه هاي نوين مددكاري اجتماعي در جهان و الزامات آن

درآمدي بر مولفه هاي نوين مددكاري اجتماعي ...

ناشر : شلاك

سيدح‍س‍ن م‍وس‍وي چ‍ل‍ك

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

جهان ديجيتال : ( مروري بر وضعيت ديجيتال در سال ۲۰۱۷) اينترنت، رسانه هاي اجتماعي، موبايل

جهان ديجيتال : ( مروري بر وضعيت ديجيتال ...

ناشر : جاودانه

محمد سلطاني فر

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال