كتاب كار و آموزش رياضيات گسسته: قابل استفاده ي دانش آموزان سال چهارم دبيرستان و داوطلبان كنكور رشته |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كتاب كار و آموزش رياضيات گسسته: قابل استفاده ي دانش آموزان سال چهارم دبيرستان و داوطلبان كنكور رشته ي رياضي

كتاب كار و آموزش رياضيات گسسته: قابل است ...

ناشر : پژوهندگان عصر حكمت

كيوان كمايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال