گزارش فاز پنجم طرح طراحي پنجره واحد كسب و كار و كار آفريني كشور |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


گزارش فاز پنجم طرح طراحي پنجره واحد كسب و كار و كار آفريني كشور

گزارش فاز پنجم طرح طراحي پنجره واحد كسب ...

ناشر : موسسه كار و تامين اجتماعي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال