كوروش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 194


تاريخ هرودوت: مادها و هخامنشيان تا فرجام كوروش كبير

تاريخ هرودوت: مادها و هخامنشيان تا فرجام ...

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

اسماعيل سنگاري

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

15%
تاريخ امپراتوري هخامنشيان: پادشاهي كوروش كبير، كمبوجيه، داريوش بزرگ، خشيارشا

تاريخ امپراتوري هخامنشيان: پادشاهي كوروش ...

ناشر : سما

حسن پيرنيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۳۰۰۰ ریال

ايران نامه ي 2: زندگي نامه ي: كبوجيه و برديا (پسرهاي كوروش كبير) و داريوش بزرگ (پادشاه هخامنشيان)

ايران نامه ي 2: زندگي نامه ي: كبوجيه و ب ...

ناشر : پويندگان پارس

مهرنوش ابوالحسني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال


 مرد دوشاخ: بر اساس زندگي كوروش

مرد دوشاخ: بر اساس زندگي كوروش

ناشر : اميركبير، كتابهاي جيبي

ليلا شمس

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰ ریال

منم كوروش، شاه جهان: به ضميمه ي متن كامل منشور جهاني كوروش

منم كوروش، شاه جهان: به ضميمه ي متن كامل ...

ناشر : مهرراوش

صادق حيدري نيا

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال

گزيده سخنان كوروش بزرگ و داريوش بزرگ

گزيده سخنان كوروش بزرگ و داريوش بزرگ

ناشر : راستين

ليلا پورنعمتي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال


مردي از جنوب: زندگي شگفت  انگيز و هميشه جاويد كوروش كبير

مردي از جنوب: زندگي شگفت انگيز و هميشه ...

ناشر : دنياي كتاب

سبكتكين سالور

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

10%
پارس پيروز: زندگي شگفت انگيز كوروش از طلوع تا هميشه تاريخ (ادامه فرزند سرنوشت)

پارس پيروز: زندگي شگفت انگيز كوروش از طل ...

ناشر : دنياي كتاب

منوچهر مطيعي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۸۰۰۰۰ ریال

امپراتوري كوروش كبير و داريوش بزرگ

امپراتوري كوروش كبير و داريوش بزرگ

ناشر : اروند

سجاد شمس الديني

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال


مديريت كوروش كبير

مديريت كوروش كبير

ناشر : فرا

گزنفون

قیمت کتاب سیتی : ۷۸۰۰۰ ریال

دختران كوروش

دختران كوروش

ناشر : عطايي

فواد فاروقي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مديريت كوروش كبير

مديريت كوروش كبير

ناشر : اتقان

گزنفون

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال