اصول متره و برآورد ( راهسازي ) ( راه، راه آهن و باند فرودگاه ) ( مترور 7 ) (به همراه مثالهاي كاربردي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصول متره و برآورد ( راهسازي ) ( راه، راه آهن و باند فرودگاه ) ( مترور 7 ) (به همراه مثالهاي كاربردي، ديتيل و عكسهاي اجرايي) و (تفسير فهرست بها)

اصول متره و برآورد ( راهسازي ) ( راه، را ...

ناشر : نويد سليماني پور

نويد سليماني پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال