مديريت مالي ۱ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 492


اصول مديريت مالي شخصي (آموزش سواد مالي براي مديريت اقتصاد خانواده)

اصول مديريت مالي شخصي (آموزش سواد مالي ب ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري رايحه تسنيم

محمد جليلي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آزمون جامعه حسابداران رسمي و آزمون ادواري استخدامي دستگاه هاي اجرايي، مراكز آموزش مديريت دولتي ...

قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آز ...

ناشر : سپينود

محسن برزوزاده

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني مديريت مالي پيشرفته بنگاه

اصول و مباني مديريت مالي پيشرفته بنگاه

ناشر : مهرآذين

راندولف دبليو وسترفيلد

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مديريت مالي در مراقبت سلامت و بيمارستان

مديريت مالي در مراقبت سلامت و بيمارستان

ناشر : عبادي فر

فربد عبادي فردآذر

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مديريت مالي (1) (رشته حسابداري)

مديريت مالي (1) (رشته حسابداري)

ناشر : دانشگاه پيام نور

مهدي تقوي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال

مديريت مالي پيشرفته

مديريت مالي پيشرفته

ناشر : دانشگاه الزهرا

حسن قاليباف اصل

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال


قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آزمون جامعه حسابداران رسمي و آزمون ادواري استخدامي دستگاه هاي اجرايي، مراكز آموزش مديريت دولتي ...

قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آز ...

ناشر : سپينود

محسن برزوزاده

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۰۰۰۰ ریال

قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آزمون جامعه حسابداران رسمي و آزمون ادواري استخدامي دستگاه هاي اجرايي، مراكز آموزش مديريت دولتي ...

قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آز ...

ناشر : سپينود

محسن برزوزاده

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۰۰۰۰ ریال

"كتاب خلاصه نويسي شده" پيك آموزش مفهومي و شبكه اي زبان انگليسي ويژه داوطلبان: مديريت اجرايي و شهري، MBA، مالي، بازرگاني، صنعتي، دولتي، كارآفريني، سيست

"كتاب خلاصه نويسي شده" پيك آموزش مفهومي ...

ناشر : نگرش روز

سينا عباس زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


زبان تخصصي انگليسي حسابداري و مديريت مالي

زبان تخصصي انگليسي حسابداري و مديريت مال ...

ناشر : فانوس انديشه

ايمان زارع

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

مديريت مالي پيشرفته

مديريت مالي پيشرفته

ناشر : دانشگاه الزهرا

حسن قاليباف اصل

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال

بررسي موارد خاص در مديريت مالي رويكرد تحقيقات تجربي

بررسي موارد خاص در مديريت مالي رويكرد تح ...

ناشر : ‏‫ آرون

ميثم كاوياني

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰۰۰ ریال