حسابداري صنعتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 242


حسابداري صنعتي 1

حسابداري صنعتي 1

ناشر : حفيظ

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري صنعتي 2

حسابداري صنعتي 2

ناشر : حفيظ

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 1

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 1

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال


حسابداري صنعتي 3

حسابداري صنعتي 3

ناشر : حفيظ

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 3

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 3

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

كنكور حسابداري: فني و حرفه اي - كاردانش سازمان و مديريت، امور عمومي بازرگاني، اصول حسابداري 1، اصول حسابداري 2، حسابداري صنعتي، ...

كنكور حسابداري: فني و حرفه اي - كاردانش ...

ناشر : گستره علم و فن

مريم امامي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال


پژوهش عملياتي 1 رشته هاي: مديريت (صنعتي، بازرگاني، دولتي، بيمه)، حسابداري، اقتصاد، مهندسي صنايع

پژوهش عملياتي 1 رشته هاي: مديريت (صنعتي، ...

ناشر : كارپي

مرتضي يوسفي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰ ریال

حسابداري صنعتي (مقدماتي - درجه 2): براساس استاندارد مهارت 10/12/2/3-1 ...

حسابداري صنعتي (مقدماتي - درجه 2): براسا ...

ناشر : موسسه فرازانديش سبز

شهرام روزبهاني

قیمت کتاب سیتی : ۹۸۰۰۰۰ ریال

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 3

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 3

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حسابداري صنعتي: مفاهيم و كاربردها در هزينه يابي

حسابداري صنعتي: مفاهيم و كاربردها در هزي ...

ناشر : سازمان حسابرسي مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

عزيز عالي ور

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 1

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 1

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

فرايند خريدهاي بين المللي با رويكرد اعتبارات اسنادي بازرگاني و مالي: مورد استفاده دانشجويان رشته مديريت بازرگاني، صنعتي و حسابداري

فرايند خريدهاي بين المللي با رويكرد اعتب ...

ناشر : اميد انقلاب

محمد بايرامعلي باسمنج

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰۰ ریال