درآمدي بر زبان شناسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 24


15%
‏‫تنوع زباني و عدالت اجتماعي: درآمدي بر زبان شناسي اجتماعي كاربردي

‏‫تنوع زباني و عدالت اجتماعي: درآمدي بر ...

ناشر : نشر نويسه پارسي

سعيد رضايي

قیمت کتاب سیتی : ۴۶۷۵۰۰ ریال

زبان شناسي حقوقي: درآمدي بر زبان، جرم و قانو

زبان شناسي حقوقي: درآمدي بر زبان، جرم و ...

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

سيروس عزيزي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر زبان شناسي شناختي نظريه ها و مفاهيم (با اضافات و اصلاحات)

درآمدي بر زبان شناسي شناختي نظريه ها و م ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

مريم جابر

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال


درآمدي بر جامعه شناسي زبان

درآمدي بر جامعه شناسي زبان

ناشر : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

يحيي مدرسي

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال

درآمدي بر هستي شناسي زبان لكي

درآمدي بر هستي شناسي زبان لكي

ناشر : سيفا

رضا عبدي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰ ریال

درآمدي بر زبان شناسي

درآمدي بر زبان شناسي

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

Andrew Radford

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰ ریال


درآمدي بر زبان شناسي شناختي نظريه ها و مفاهيم (با اضافات و اصلاحات)

درآمدي بر زبان شناسي شناختي نظريه ها و م ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

مريم جابر

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر جامعه شناسي زبان

درآمدي بر جامعه شناسي زبان

ناشر : بوي كاغذ

رضا اميني

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر نظريه هاي زبان شناسي شناختي (همراه با برخي جنبه هاي كاربردي)

درآمدي بر نظريه هاي زبان شناسي شناختي (ه ...

ناشر : كاوشيار

جنت ليتل مور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


درآمدي بر مباني زبان شناسي كاربردي

درآمدي بر مباني زبان شناسي كاربردي

ناشر : دانش مانا

علي اكبر خميجاني فراهاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر زبان شناسي تطبيقي قرآن و تورات

درآمدي بر زبان شناسي تطبيقي قرآن و تورات

ناشر : موسسه علمي فرهنگي دارالحديث

حيدر عيوضي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

درآمدي بر آواشناسي و واج شناسي زبان اسپانيايي

درآمدي بر آواشناسي و واج شناسي زبان اسپا ...

ناشر : آرنا

فرهاد عبادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال